สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนสมัคร

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 2019

แน่นอนว่า ก่อนที่จะขอสินเชื่อกับสถาบันใด เราก็ต้องทำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลการขอสินเชื่อส่วนบุคคลกันซะก่อน ว่าเราจะมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะขอสินเชื่อกับสถาบันนั้นๆ ได้หรือไม่ ผู้เขียนจึงได้นำข้อมูลเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารดัง 5 แห่ง ที่ผู้ขอสินเชื่อควรรู้มาใส่ไว้ให้ในตาราง เพื่อความสะดวกในการตัดสินใจ

สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำในประเทศไทย

ผู้ให้บริการ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ดอกเบี้ย/ปี รายได้เริ่มต้น/เดือน เงื่อนไขการสมัคร วงเงินกู้
กสิกรไทย สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ผู้มีรายได้ประจำ

 

0 – 27% 7,500 บาท กรณีรายได้ < 30,000 บาท

–    ผู้สมัครต้องมีสินเชื่อภายใต้การกำกับอยู่แล้ว ไม่เกิน 3 สถาบัน สถาบัน

–    วงเงินสูงสุดจะได้รับไม่เกิน 1.5 เท่า

10,000 – 1,500,000 บาท
ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว 20 – 27% 20,000 บาท
ไทยพาณิชย์ สินเชื่อหมุนเวียน Speedy cash ผู้มีรายได้ประจำ 0 – 28% 10,000 บาท

 

สำหรับเจ้าของธุรกิจ ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนในบัญชี ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน 10,000 – 1,500,000 บาท
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 0 – 28% 15,000 บาท
กรุงศรีอยุธยา สินเชื่อ หมุนเวียนส่วนบุคคล ผู้มีรายได้ประจำ 10.99 – 25%

 

20,000 บาท –    ต้องสมัครผ่าน Krungsri Mobile App เท่านั้น

–    กรณีรายได้ < 30,000 บาท จะต้องมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินอื่นไม่เกิน 3 แห่ง

30,000 – 2,000,000 บาท
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 17.99 – 28% 20,000 บาท
กรุงไทย สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 plus ผู้มีรายได้ประจำ

 

14.12% 30,000 บาท –     ต้องรับเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์กับกรุงไทย 30,000 – 1,000,000 บาท
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่มีบริการ ไม่มีบริการ
ซีไอเอ็มบี สินเชื่อบุคคล Personal Cash ผู้มีรายได้ประจำ

 

9 – 28% 15,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องมีสัดส่วนการถือหุ้นไม่ต่ำว่า 10% กรณีจดทะเบียนในรูปของนิติบุคคล และมีเงินทุนหมุนเวียนตั้งแต่ 450,000 บาท/เดือนขึ้นไป 20,000 – 1,500,000 บาท
ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว 25 – 26% ไม่กำหนด

*สินเชื่อส่วนบุคคลดอกเบี้ยต่ำ อ่านต่อ http://www.sabaikrapao.com

จากการเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลทั้ง 5 ธนาคารคารดัง จะเห็นได้ว่า ธนาคารกสิกรมีเงื่อนไขการกำหนดรายได้ขั้นต่ำ และอัตราดอกเบี้ยสำหรับการขอสินเชื่อ น้อยที่สุด ทั้งนี้ จะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของเงินเดือน ในขณะที่ ธนาคารอื่นๆ ข้างต้นน่าจะให้วงเงินกู้ที่สูงกว่า แต่ก็ไม่เกิน 5 เท่าของเงินเดือน หรือรายได้หมุนเวียนสำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังนี้แล้ว ไม่ว่าท่านจะต้องการสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อใช้จ่ายอะไรก็ตาม ท่านควรศึกษารายละเอียดเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล ให้ครอบคลุมที่สุดก่อน